Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
I want to be a woman who lives totally abandoned to the first commandment: to love my Lord, my God, with all my heart. I don’t want the reputation that I love God, I don’t want to write songs about loving God, I don’t want to talk about loving God. I want to actually love God. When I close my eyes, I want my heart to move. When I close my eyes and I look at Him, I want to feel alive on the inside. I want to look at Him with a fire in my heart and it’s real.
— Misty Edwards (via theseunspokendefinites)

Amen, amen, amen.

(via drawmeafteryou)
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
Na koniec dnia pozwól sobie odpocząć. Usiądź i pozwól by Twoja dusza delektowała się ciszą, w której objawia się Boża obecność. 
— #25
Reposted byfollow-mearrependimentozamknioczyWpiwnicyUdziadkakudithoughtfulnesspulapkazmarzenyourtitlesgrialux3foulavandehibouonnomnomgabrynialoveinadreamroyalssyrenka27transfuzja-lavandehiboudziesieciozlotowkajustminerybasferycznaleniwieecRybciaaaWpiwnicyUdziadkalaterswalkthemoonczicziczicziottak
Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością.
— św. Paweł, List do Rzymian (Rz 13, 8)
Reposted fromcudoku cudoku viafou fou
Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. 
— J. Piłsudski
Reposted byfollow-mearrependimentoathousandthoughtsilovegreendupiday
To, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromjestemaga jestemaga viaupinthesky upinthesky
Courage, dear heart.
C.S. Lewis, The Voyage of the Dawn Treader (via wordsnquotes)
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
Nie mów o Chrystusie, jeśli Cię nie pytają, ale żyj tak, żeby zapytali.
Reposted fromglupotaboli glupotaboli viakudi kudi
The one thing we can never get enough of is love. And the one thing we never give enough is love.
Henry Miller (via wordsnquotes)
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viapotrzask potrzask
Licencjat w 5 dni? 
— Nie ma problemu!
I need Christ, not something that resembles Him.
— C.S. Lewis (via adimlylitmirror)
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
Do not settle for the first person who buys you dinner or for the person who says you look pretty, do not settle for the one who does not share your dreams but laughs at your jokes. Do not settle for attraction without depth, or good conversation with no intent to stay. Do not settle for charm when they do not value what you value, do not settle for convenience without love. Do not settle for a candle when you were taught to love the sun, do not settle because of time when you know that love is patient. Do not settle, please do not settle because there is someone out there who refuses to settle, and you are worth so much more than convenience and ease, you are worth a heart that fights for you.
— T.B. LaBerge // Do Not Settle (via tblaberge)

YES TODD.

(via myheartmadeknown)

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
You are always on God’s mind.
— Psalm 137:17,18
Reposted fromdusix dusix
4 nad ranem, ptaki się obudziły 
— ptaki też sypiają
Reposted bysonechka sonechka
You have to step beyond fear, to step into a place of faith
— #24
To, co pochodzi z wiary - przychodzi przez wiarę
— #23
Reposted byadalineyewerandaaperdido
Lipiec 1944. 
Nastroje wśród zniewolonej, zduszonej - do granic możliwości - młodzieży nasilają się. Coraz częściej na mieście słyszy się o powstaniu, które wyzwoli Warszawę. 
1 sierpnia 1944 17:00 
"To potrwa kilka dni i Warszawa znów będzie nasza! Zwycięstwo nadchodzi"
2 października 1944  
Byli dzielni. Walczyli do końca. Upragniony "sojusznik" nie nadszedł, po 63 dniach skapitulowali, ale jedno zdobyli. 
__________________________

Powstanie warszawskie nie było zrywem znudzonych harcerzyków, ale ludzi, którzy wywalczyli największy skarb. Szacunek historii. 

— #22
Brak prawdziwych mentorów w naszym życiu powoduje fałszywe przekonanie, że wiemy lepiej, przynajmniej nam się tak wydaje. 
— S. Jagieła
Reposted byperdidoSkydelanavieestultebesideyoulululujavooidraspberryheartboroswiatypulandyimmuffNoCinderella

breanna-lynn:

Encourage people. Ask caring questions. Listen. Show kindness. Offer to pray & do. Pour love into them.

So many people need love. Let us be love.

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
It is a safe thing to trust Him to fulfill the desires which He creates.
— Amy Carmichael (via laurenarlene)
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl