Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
dałam Bogu wiele powodów, by mnie odrzucił, żaden Go nie przekonał
— #38
Reposted bygive--me--loveseaweed
nie ma smutku, którego Bóg nie rozświetli
— #37
Reposted byWpiwnicyUdziadka WpiwnicyUdziadka
1885 4251 390

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

Czy można wiedzieć gdzie kubek został nabyty drogą kupna?
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viafou fou
Zamień cały niepokój na modlitwę, a Pan na pewno pomoże. 
Reposted fromupinthesky upinthesky
Zaufaj serce me Pan Twój Bogiem jest.
To w jego rękach jest życie twe.
Odpocznij dziś i wiedz, że w słabości twej
Jego siła jest doskonała.
Reposted fromheroes heroes viakudi kudi
Trzeba coś w sobie mieć, żeby mało mówić, bo kiedy się mało mówi, to się myśli, i to dużo.
— Cecelia Ahern, Pamiętnik z przyszłości
Jak mało czujesz się pewnie, jeśli chcesz być wielbiony.
— L
Żyj tak, by Twoja osoba dla Ciebie była najlepszym towarzystwem.
— #36
Reposted bycavebear cavebear
Ziemia jest pełna nieba, A każdy zwykły krzew płonie Bogiem. Ale tylko ci, którzy widzą, zdejmują sandały."
— E. Barrett Browning
Reposted fromkudi kudi viamala-szelma mala-szelma
Na absurdach zbudowany jest Świat i wszelka jego pokrętna logika.
— #35
Reposted bySkydelan Skydelan
Nie mylcie, proszę, wolności ze zniewoleniem. 
— #34
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaanikroku anikroku

"Wierzcie mi: nie ma nic niebezpieczniejszego od ciągłego przesiadywania w domu."

— Tove Jansson

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawarkocz warkocz
8963 08c5 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober
ból
taki do wnętrza
co się wdziera
i
samotność
tak głośna i głucha
że nie słyszysz nic
innego
— #33
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl